Selasa, 14 Juni 2016

Ini Ibadah-Ibadah Sunnah Agar Berjumpa Dengan Malam Lailatul Qadar

Amalkan.com - Lafadz "Al-Lail" (malam) disebut dalam Al-Quran sebanyak 92 kali, bahkan ada yang dijadikan persumpahan oleh Allah SWT, tetapi khusus untuk malam qadar ini diberikan kehormatan yang sangat tinggi. Didalam surah Ad-Dukhan ayat 3 malam itu dinyatakan sebagai malam yang diberi berkah, hal itu tidak lain karena pada malam itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang bathil.

Ini Ibadah-Ibadah Sunnah Agar Berjumpa Dengan Malam Lailatul Qadar

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang beribadah dimalam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah diperbuat sebelumnya." (HR. Bukhari-Muslim).

Mengenai kapan terjadinya malam yang sangat mulia itu tidak ada yang mengetahuinya secara persis. Tetapi yang pasti malam lailatul qadar itu terjadi pada suatu malam dibulan ramadhan.

Baca Juga: Macam-Macam Cara Berdzikir Kepada Allah.

Kiranya hal itu memang sengaja dirahasiakan, agar seluruh malam-malam bulan ramadhan diisi dengan aktivitas peribadahan yang sungguh-sungguh, jika semuanya dimanfaatkan dengan memperbanyak ibadah dan i'tikaf, tentu keistimewaan-keistimewaan malam yang begitu luar biasa itu diperolehnya, beserta malam-malam lain dibulan ramadhan yang nilai pahalanya juga berlipat-lipat.

Namun demikian, terdapat hadits-hadits yang mengindikasikan mengenai malam yang kemungkinan besar sebagai terjadinya peristiwa yang amat itu (malam qadar), sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a. sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan malam tanggal dua puluh tujuh dari bulan ramadhan sampai subuh, maka itu lebih aku sukai daripada berdiri beribadah dalam malam-malam bulan ramadhan keseluruhannya."

Rasulullah SAW juga bersabda: "Barangsiapa yang mengharap mendapatkan lailatul qadar, maka hendaklah ia berusaha mendapatkannya dimalam dua puluh tujuh." (HR. Ahmad).

Fatimah berkata: "Wahai ayah, apa yang dapat dilakukan orang-orang lemah, laki-laki, perempuan yang tidak dapat berdiri?" Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah mereka meletakkan bantal-bantalnya lalu dipakai bertelekan, lalu mereka duduk sesaat dari saat-saat malam itu dan berdo'a kepada Allah SWT, kecuali hal itu labih aku suka daripada berdirinya umatku seluruhnya pada bulan ramadhan."

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menghidupkan malam lailatul qadar dan sholat dua rakaat serta memohon ampun, maka Allah akan mengampuninya, dan dia telah mendapatkan limpahan rahmat Allah serta Malaikat Jibril akan mengusapkan sayapnya kepadannya. Dan barangsiapa yang diusap (dielus) oleh Malaikat Jibril dengan sayapnya, tentu dia masuk syurga."

SubhanAllah, mari kita isi malam-malam bulan ramadhan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, semoga bulan ramadhan ini kita mendapatkan malam kemuliaan lailatul qadar, Aamiin