Rabu, 13 Juli 2016

Ini Salah Satu Tanda Telah Mendapat Rahmat Allah

Amalkan.com - Begitu banyak orang yang mudah bersedih menangisi karena kehilangan hartanya, pekerjaannya, cintanya, kekasihnya atau orang-orang yang dicintainya.

Akan tetapi ia sendiri tidak merasa bersedih dan menangis ketika kehilangan imannya,Tuhan nya, kelembutan hatinya atau kebaikan dalam dirinya.

Disinilah pertanda betapa keras hatinya dalam menerima Rahmat dan hidayah-Nya, padahal hanya dengan Rahmat-Nya lah yang menjadikan ia senantiasa ada dijalan-Nya, dan tanpa Rahmat-Nya dan taubat kepada-Nya, maka tersesatlah ia dijalan-Nya tanpa seorangpun yang mampu menolongnya sehingga ia menjadi manusia yang hina didunia dan akhirat, dan kekal didalam neraka jahanam tanpa ada yang bisa menolongnya, karena hanya dengan Rahmat-Nya lah yang mampu menyelamatkan seseorang dari azab-Nya.

Ini Salah Satu Tanda Telah Mendapat Rahmat Allah

[Baca Juga: Semoga Allah SWT Selalu Membimbing Kita Dijalan Yang Diridhai-Nya]

Ketika kau jauh dari jalan-Nya dengan senantiasa melalaikan perintah-Nya dan berbuat dosa dihadapan-Nya maka itu bukan berarti karena tiada Rahmat dan hidayah-Nya yang turun kepadamu, tapi bisa jadi karena hatimu yang menolaknya, sehingga terkunci mati hatimu karena dosa dan penyakit dalam hatimu.

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." (QS. Yusuf: 12).

Maka dari itu sebelum Allah mengunci mati hatimu dan memalingkan Rahmat-Nya darimu, maka bertaubatlah dan kembali lembutkan hati, karena salah satu tanda telah mendapatkan Rahmat Allah, ketika hati menjadi lembut dan apa-apa yang Allah berikan dan Allah sampaikan menjadi kebaikan bagimu.