Rabu, 03 Agustus 2016

#15 Ciri Wanita Sholehah Calon Penghuni Syurga

Amalkan.com - Wanita sholehah adalah perhiasan dunia terindah, tak heran jika banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, karena dengan mendapatkannya ia akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada ridha Allah SWT dan mendapatkan syurga-Nya.

Untuk yang sedang mencari wanita sholehah, harus terlebih dahulu mengetahui ciri-cirinya, agar bisa membedakan antara wanita sholehah dengan wanita muslimah tapi tidak sholehah. Dan diantara ciri-ciri wanita sholehah adalah:

1.Bertakwa kepada Allah SWT.

2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.

3. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum/berpuasa di bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu.

4. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah SWT melihat dirinya.

5. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah, tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya, dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.

[Baca Juga: Wahai Wanita Muslimah, Jadilah Wanita Sholehah Dimanapun Berada]

6. Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa kepada Allah semata.

7. Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat.

8. Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki.

9. Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendhaliminya.

10. Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia.

11. Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.

12. Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan kejelekan orang lain (ghibah).

13. Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.

14. Berbakti kepada kedua orang tua.

15. Menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.

Demikian beberapa ciri-ciri wanita sholehah ahli syurga yang terdapat dalam kitab Majmu' Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah juzz 11 halaman 422-423.

Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan, tetapi ciri-ciri wanita sholehah seluruhnya masuk dalam kerangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Allah SAW berfirman: "Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar." (QS. An-Nisa: 13).

Rasulullah SAW bersabda: “Wahai semua wanita, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah. Dan “Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang wanita pada hari kiamat nanti, adalah mengenai shalat lima waktu dan ketaatannya terhadap suami.” (HR. Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).

Demikianlah diantara ciri-ciri wanita sholehah calon ahli syurga, semoga bisa menjadi sedikit masukan bagi para wanita ataupun yang sedang mencari wanita sholehah, Aamiin