Rabu, 16 November 2016

Bagi Yang Sering Meninggalkan Sholat, Bacalah Ini

Amalkan.com - Sholat memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab dengan sholat akan terjalin hubungan akan terjalin hubungan kedekatan yang intens antara makhluk dengan Tuhan, dan sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.

Bagi Yang Sering Meninggalkan Sholat, Bacalah Ini

Bagi yang meninggalkan dan tidak menunaikan sholat, akan mendapat siksa yang pedih.

Perhatikan firman Allah SWT: "Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama orang-orang yang membicarakannya." (QS. Al-Muddatsir: 42-45).

Imam Thabrani meriwayatkan: "Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak dipercaya memegang amanat, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak suci, tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama bagaikan kepala bagi jasad manusia."

Barang siapa yang meninggalkan sholat dari waktunya, karena sibuk dengan urusan harta bendanya, seperti jual beli, aktivitas kekaryaannya atau disibukkan oleh anaknya, maka ia termasuk orang yang merugi.

Rasulullah SAW bersabda: "Sesuatu yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat, jika sholatnya baik, maka ia sungguh beruntung dan selamat, jika sholatnya rusak, maka sungguh ia menyesal dan rugi."

Allah SWT berfirman: "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (QS. Al-Ma'un: 4-5).

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Mereka itu adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang baik, Thabrani dan Ibnu hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya, sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan tentang sholat, lalu beliau bersabda: "Barang siapa memelihara sholat, maka sholat itu menjadi cahaya dan bukti serta keselamatan baginya pada hari kiamat. Sementara barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak memiliki cahaya, bukti dan tidak pula keselamatan, bahkan pada hari kiamat ia dikumpulkan bersama karun, fir'aun, haman dan ubai bin khalaf."

Abu Na'im meriwayatkan: "Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah menulis namanya pada pintu neraka sebagai orang yang akan masuk kedalamnya."

Adapula sebagian perowi hadits meriwayatkan: "Sesungguhnya barang siapa yang memelihara sholat, maka Allah memuliakannya dengan lima hal yaitu: " Kesulitan kehidupan akan dihilangkan dari padanya, Dibebaskan dari siksa kubur, Allah menerimakan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, Melewati sirath (jembatan yang melintas diatas neraka) bagaikan kecepatan petir, Dimasukkan ke surga tanpa hisab."

Sementara bagi orang yang menghina dan meremehkan sholat, Allah akan menyiksanya dengan empat belas macam siksa, lima didunia, tiga pada saat kematian, tiga didalam kubur, dan yang ketiga lagi ketika bangkit dari kubur.

Lima siksaan yang ditimpakan didunia ialah: Dicabut keberkahan umurnya, Tanda-tanda kesalehan dicabut dari wajahnya, Setiap amal yang dilakukannya tidak diberi pahala oleh Allah, Do'a nya tidak dinaikkan (tidak dapat menembus kelangit), Tidak mendapatkan bagian dari do'anya orang-orang saleh.

Tiga siksaan yang ditimpakan pada saat kematian ialah: dia mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan kehausan, seandainya dia diberi minum air laut yang ada didunia, kehausannya belumlah sirna.

Adapun tiga siksaan didalam kubur ialah: Liang kuburnnya menjadi menyempit, dan menghimpit hingga tulang-tulang rusuknya terpatah-patah. Api dinyalakan didalam kuburnya sehingga ia menjadi terpanggang bergelimpangan siang dan malam. dia dililit ular besar yang bernama Syujja'ul Aqra, kedua matanya dari api, kuku-kukunya dari besi, panjang dari setiap kukunya sepanjang perjalanan sehari. ia berkata kepada si mayit: aku adalah Syujja'ul Aqra, suaranya seperti petiryang menyambar nyambar. ia berkata, aku diperintahkan Tuhan ku untuk memukul kamu, karena kamu menyia-nyiakan sholat subuh sehingga matahari terbit, dan aku memukulmu karena kamu menyia-nyiakan sholat Dzuhur sehingga datang waktu Ashar, juga karena kamu menyia-nyiakan sholat Ashar sehingga datang waktu Maghrib, aku memukul kamu, karena kamu menyia-nyiakan sholat Maghrib hingga datang waktu Isya, dan aku memukul kamu karena menyia-nyiakan waktu Isya hingga datang waktu sholat fajar.

Ketika ular itu memukulnya sekali pukulan, ia terbenam kedalam bumi tujuh puluh dzira, dia selalu disiksa didalam kubur tanpa pernah berhenti, hingga datang hari kiamat.

Sedangkan tiga siksaan ketika dibangkitkan dari kubur ialah: dia mendapatkan hisab yang sangat berat di mauqif (tempat menghimpun manusia pada hari kiamat untuk menunggu hisab), Kemurkaan Tuhan, dan masuk kedalam neraka, Na'udzubillah.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan semoga kita mampu memelihara sholat dengan baik, sehingga kita mendapatkan balasan surga disisi Allah, Aamiin.