Selasa, 24 Januari 2017

Amalkan Doa Ini Agar Diberi Keteguhan Iman Dan Meninggal Dalam Keadaan Beriman

Amalkan.com - Doa ini sangat baik jika di Amalkan setiap selesai sholat fardhu, untuk memohon keteguhan iman, dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman.

INILAH DOA NYA:

Amalkan Doa Ini Agar Diberi Keteguhan Iman Dan Meninggal Dalam Keadaan Beriman

"Rabbanaa Laa Tujigh Quluubanaa Ba'da Idz Hadaitanaa Wahablanaa Min Ladunka Rahmatan, Innaka Antal Wahhaabu."

Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." (QS. Ali Imran: 8).

Silahkan di Amalkan, semoga doa-doa kita senantiasa di ijabah oleh Allah SWT, Aamiin.

(Doa Dan Amalan/Amalkan.com)