Selasa, 31 Januari 2017

Amalkan Doa Ini Agar Mendapatkan Cinta Dari Allah SWT

Amalkan.com - Mendapatkan Cinta dari Allah SWT adalah sesuatu yang istimewa, karena jika sudah dicintai oleh Allah SWT, maka ia akan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada dilangit maupun dibumi.

Amalkan Doa Ini Agar Mendapatkan Cinta Dari Allah SWT

Rasulullah SAW bersabda: “Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berseru kepada Jibril: “Wahai jibril, sungguh Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia.” Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru kepada penghuni langit: ”Wahai penduduk langit, sungguh Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah dia.” Penghuni langit pun mencintainya. Kemudian ditanamkanlah cinta itu kepada penghuni bumi kepadanya.” (HR Bukhari).

Untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT kita harus bertaqwa kepada-Nya, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.

Dan inilah doa agar mendapatkan cinta dari Allah SWT.

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺣُﺒَّﻚَ ﻭَﺣُﺐَّ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺒُّﻚَ ﻭَﺍﻟْﻌَﻤَﻞَ ﺍﻟَّﺬِﻱْ ﻳُﺒَﻠِّﻐُﻨِﻲ ﺣُﺒَّﻚَ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﺣُﺒَّﻚَ ﺃََﺣَﺐَّ ﺇِﻟَﻲَّ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻲْ ﻭَﺃَﻫْﻠِﻲْ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﺍﻟْﺒَﺎﺭِﺩِ.

"Allahumma Innii As Aluka hubbaka Wa hubba Man Yuhibbuka Wal Amalal Ladzii Yuballighunii hubbaka. Allahumaj'al hubbaka Ahabba layya Min Nafsii Wa Ahlii Wa Minal Maail Baaridi." (HR. At-Tirmidzi).


Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu cinta-Mu, dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan aku memohon kepada-Mu perbuatan yang dapat mengantarku kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu lebih kucintai daripada diriku, keluargaku, dan air yang dingin (di padang yang tandus).”

Silahkan di Amalkan secara istiqamah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, Aamiin.

(Doa Dan Amalan/Amalkan.com)